• Kỹ thuật

  [ おくり ]

  sự đẩy [feed]

  Tin học

  [ おくり ]

  sự thoát/thoát ra [escapement]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X