• Kỹ thuật

  [ つうしんせいぎょそうち ]

  thiết bị điều khiển thông tin [communication control equipment]

  Tin học

  [ つうしんせいぎょそうち ]

  thiết bị điều khiển truyền thông [communication control unit]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X