• [ つうふう ]

  n

  thông gió
  thoáng gió

  Kỹ thuật

  [ つうふう ]

  sự thông gió [draft]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X