• Kỹ thuật

    [ つうふうぐち ]

    cửa thông gió/lỗ khí [air vent, vent hole]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X