• [ つらなる ]

  v5r

  chạy dài/xếp thành dãy dài
  海底に連なる火山帯: dãy núi lửa chạy dài dưới đáy biển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X