• [ そらす ]

  v5s

  trốn/tránh/trốn tránh/nhắm trượt/nhìn theo hướng khác/lảng sang chuyện khác
  目を ~: đưa mắt nhìn sang chỗ khác
   話をわきに ~: đánh trống lảng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X