• Kinh tế

    [ うんそうりょう/うんぱんりょう ]

    phí bốc vác [porterage]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X