• [ かごん ]

  n

  Sự thổi phồng/sự nói quá lời/sự nói phóng đại/sự nói phóng đại/thổi phồng/nói quá lời/phóng đại/nói phóng đại/quá lời/nói ngoa
  であると言っても過言ではない: dù nói là ~ thì cũng không phải là quá lời
  (以下)と言っても過言ではないだろう。 : nếu nói rằng ... thì cũng không phải là nói ngoa (quá lời)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X