• Kỹ thuật

  [ かふか ]

  quá phụ tải [inflammability limit]

  Tin học

  [ かふか ]

  quá tải [overload]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X