• Tin học

    [ てきおうせいぎょけい ]

    hệ thống điều khiển thích hợp [adaptive control system]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X