• Kỹ thuật

  [ てきおうはんい ]

  phạm vi áp dụng [application]

  Tin học

  [ てきようはんい ]

  lĩnh vực sử dụng/lĩnh vực ứng dụng [range of use/range of application(s)/scope (of a document)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X