• Tin học

    [ ぶぶんぜんたいかんけい ]

    quan hệ từng phần [part-whole relation/partitive relation]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X