• Tin học

    [ はいしんじこくひょうじ ]

    biểu thị thời gian gửi [delivery time stamp indication]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X