• Kỹ thuật

    [ はいごう ]

    sự phối hợp [blending, combination, composition, proportion]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X