• Kỹ thuật

    [ じゅうりょくは ]

    sóng trọng lực [gravitational wave; gravity wave]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X