• Kinh tế

  [ きんのげんそうてん ]

  điểm vàng [bullion point/gold point]

  [ きんのげんそうてん ]

  điễm xuất vàng [gold export point]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X