• Kỹ thuật

  [ どうごうきん ]

  đồng hợp kim [Copper alloy]
  Explanation: 銅を主成分とした合金の総称。真鍮(亜鉛との合金)・青銅(錫との合金)の類。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X