• [ いる ]

  v1

  đúc
  型で鋳る: Đúc bằng khuôn
  銅像を鋳る: Đúc tượng đồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X