• [ かじや ]

  n

  xưởng rèn/lò rèn
  鍛冶屋は、金敷きの上で蹄鉄の形を整えた : lò rèn đã rèn móng ngựa trên chân đe
  その鍛冶屋は熱い金属を桶の水に浸した : xưởng rèn đó đã nhúng các kim loại nóng vào xô nước
  村の鍛冶屋 : lò rèn trong làng
  thợ rèn
  thợ nguội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X