• [ けんばん ]

  n

  phím đàn
  phím
  Bàn phím
  ペダル鍵盤: Phím nhấn bằng chân ở đàn piano
  グレート鍵盤: Bàn phím lớn
  クワイア鍵盤: Dãy bàn phím
  ピアノの鍵盤: Bàn phím piano

  Tin học

  [ けんばん ]

  bàn phím [keyboard]
  Explanation: Một thiết bị lối vào thường xuyên nhất cho mọi máy tính. Bàn phím bao gồm toàn bộ các phím chữ cái, số, dấu, ký hiệu và các phím điều khiển. Khi ấn vào một phím ký tự, một tín hiệu vào đã mã hóa sẽ được gởi vào máy tính, và sẽ lập lại tín hiệu đó bằng cách hiển thị một ký tự trên màn hình.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X