• Tin học

    [ きょうぞう ]

    hình ảnh phản chiếu/ảnh phản xạ [reflected image/math image by inversion//mirror image]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X