• Kinh tế

    [ ちょうきこていてきごうひりつ ]

    Tỷ lệ giữa vốn vay dài hạn trên tổng tài sản cố định

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X