• [ へいてん ]

  vs

  nghỉ buôn bán/nghỉ kinh doanh/đóng cửa hàng
  不景気で閉店する: vì buôn bán ế ẩm nên nghỉ kinh doanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X