• [ ぼうし ]

  n

  sự đề phòng
  違法伐採の防止 :Phòng chống chặt phá cây trái phép.
  宇宙空間の軍備競争防止 :Đề phòng chạy đua vũ trang về không gian vũ trụ
  phòng cháy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X