• [ ちんれつしつ ]

  vs

  phòng trưng bầy

  n

  Phòng trưng bày/showroom
  見本陳列室 :phòng trưng bày hàng mẫu
  商品陳列室 :phòng trưng bày sản phẩm thương mại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X