• Kỹ thuật

    [ かいだんせつごう ]

    sự nối tiếp cách bậc [abrupt step junction]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X