• Kỹ thuật

    [ しょうがいしゃようかんきょうせいぎょそうち ]

    hệ thống kiểm soát môi trường cho những người bị tật nặng [environmental control system (for severely disabled persons) (ECS)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X