• [ あつめる ]

  v1, vt

  trưng thu/thu thập/tập hợp/vơ vét/lượm lặt
  sưu tầm
  quơ
  nhồi nhét
  nhặt
  góp nhặt
  gộp
  gom
  cóp
  chụm lại một chỗ/tập trung lại một chỗ/triệu tập/chăm chú/thu thập/thu hút

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X