• Kinh tế

  [ しゅうだんめんせつ ]

  phỏng vấn theo nhóm/thảo luận theo nhóm [group interviewfocus group interviewgroup discussion (RES)]
  Category: Marketing [マーケティング]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X