• [ でんしんき ]

  n

  máy điện tín
  携帯電信機 :Máy điện tín di động
  印字電信機 :Máy điện tín ghi chữ.
  điện đài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X