• Tin học

    [ でんりょくせいげん ]

    giới hạn nguồn điện [power limitation/power restriction]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X