• [ でんどうき ]

  n

  mô tơ điện động
  コンデンサー始動誘導電動機 :mô tơ điện động cảm ứng khởi động tụ điện
  直流整流子電動機 :mô tơ điện động chỉnh lưu trực tiếp
  động cơ điện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X