• [ でんぽうりょう ]

  n

  phí đánh điện
  至急電報料 :phí đánh điện khẩn cấp
  電報料金 :phí đánh điện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X