• Tin học

    [ でんしけいじばん ]

    bảng thông báo điện tử/mạng thông báo điện tử [electronic bulletin board/bulletin board network]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X