• Tin học

    [ でんしてきしきんいどう ]

    chuyển tiền điện tử (EFT) [electronic funds transfer]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X