• Kỹ thuật

  [ でんしぶひん ]

  phụ tùng điện [electronic part(s)]

  Tin học

  [ でんしぶひん ]

  chi tiết điện tử [electronic component]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X