• [ でんしじゅう ]

  n

  Súng điện tử
  電界放射電子銃 :Súng điện tử phóng xạ điện trường
  マグネトロン入射電子銃 :Súng điện tử bắn mahêtron

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X