• [ でんぶん ]

  n

  điện văn
  Bức điện
  電文を参照する :Tham khảo bức điện
  電文体発話 :Bài phát biểu dưới dạng một bức điện
  bản điện văn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X