• [ でんきでんし ]

  n

  Điện tử và điện khí
  電気電子基盤技術の研究教育拠点形成 :Trung tâm nghiên cứu và đào tạo kỹ thuật căn bản về điện tử và điện khí.
  電気電子技術者協会:Hiệp hội kỹ thuật về điện tử và điện khí.

  Tin học

  [ でんきでんし ]

  điện và điện tử [electrical and electronic]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X