• [ でんねつ ]

  n

  nhiệt điện
  電熱式フライ専用鍋 :Chảo rán chuyên dụng kiểu nhiệt điện.
  電熱原子吸光分光測定 :Sự đo nguyên tử nhiệt điện và ánh sáng quang phân.

  Kỹ thuật

  [ でんねつ ]

  điện nhiệt [electric heating]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X