• [ でんわきょく ]

  n

  công ty điện thoại
  電報電話局 :trạm điện thoại điện tín
  地方電話局 :trạm điện thoại địa phương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X