• [ でんそうしゃしん ]

  n

  ảnh điện báo
  無線電送写真 :Ảnh điện báo không dây.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X