• [ でんちゅう ]

  n

  sự đúc điện
  電鋳耐火物 :Vật chịu lửa đúc điện
  ~を電鋳する :Đúc điện ~

  Kỹ thuật

  [ でんちゅう ]

  sự đúc điện [electroforming]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X