• [ しずめる ]

  v1, vt

  làm cho nguôi/làm dịu đi/làm cho trầm tĩnh lại
  đàn áp/chặn
  暴動を静める: đàn áp cuộc bạo động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X