• Tin học

    [ せいしがぞう ]

    ảnh tĩnh/ảnh nền/hình ảnh tĩnh/hình ảnh nền [background image/static image]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X