• Tin học

    [ ひシールドよりたいせん ]

    dây đôi xoắn không bọc [Unshielded Twisted Pair/UTP]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X