• Tin học

    [ ひどうきつうしんアダプタ ]

    bộ điều hợp truyền thông không đồng bộ [asynchronous communications adapter]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X