• Tin học

    [ ひとうかえんざん ]

    phép XOR [non-equivalence operation/EXCLUSIVE-OR operation]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X