• Tin học

  [ おんせいごうせい ]

  tổng hợp tiếng nói [voice synthesis]
  Explanation: Sự phát ra âm thanh của văn bản máy tính dưới dạng lời nói được tổng hợp mà con người có thể nghe và hiểu. Tổng hợp tiếng nói đạt được dễ hơn nhiều so với nhận dạng tiếng nói; bạn có thể trang bị bất kỳ loại máy tính cá nhân nào để đọc to lên văn bản ASCII với rất ít lỗi. Khả năng này đã giúp cho nhiều người mù có thể đọc được những tác phẩm bằng chữ không ghi vào băng cassette.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X