• Tin học

  [ おんせいにんしき ]

  nhận dạng tiếng nói [voice recognition/speech recognition]
  Explanation: Sự nhận dạng tiếng người bằng máy tính và biến đổi những từ đã nhận dạng đó thành văn bản hoặc các chỉ lệnh mà máy tính có thể đọc được. Máy tính và con người có chung một đặc tính không may : nói tốt hơn nhiều so với nghe hiểu. Trong hầu hết các hệ thống nghiên cứu tiên tiến, máy tính chỉ có thể nhận biết được vào khoảng một hai trăm từ, và ngay cả khả năng này cũng chỉ đạt được sau khi người nói đã huấn luyện cho hệ thống nhận dạng biết về các mẫu tiếng của mình. Sự nhận dạng tiếng nói liên quan đến một số khả năng nhận dạng mẫu cực kỳ phức tạp trong bộ não người mà hiện nay vẫn chưa biết rõ. Tuy nhiên, với tất cả các phương án đầu vào có sẵn, những người không có điều kiện đầu tư thời gian để học cách gõ bàn phím cũng có thể có một số lệnh nói có thể dùng được như là một cụ chung cho mọi người. Do đó, việc nhận dạng tiếng nói đối với nhiều người được coi như là một phương pháp tín hiệu vào trong tương lai.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X